Hur går det till?

Vår metod

timeline-image

01

Levande kandidatbank

Qonsultas grundläggande metodik bygger på att vi lägger ner mycket tid och ett stort engagemang på att hitta människor som prioriterar sin karriär och kan göra skillnad.

timeline-image

02

Proaktivt urval

Innan vårt första möte har vi redan utifrån er verksamhet och bransch proaktivt tagit fram ett antal kandidater som vi tror har rätt profil och ambition. Genom vårt proaktiva arbete kommer vi i ett tidigt skede att kunna presentera ett relevant första urval.

timeline-image

03

Kartläggning

I samband med en mer noggrann kartläggning av ert företags verksamhet och personalbehov anpassar vi tillsammans med er, upplägget för antingen bemanning eller rekrytering.

timeline-image

04

Kundanpassad process

Vi driver på urvalsprocessen och ansvarar för att tidsramarna hålls i enlighet med er kravspecifikation. Vi anpassar de slutliga kandidatintervjuerna efter er tillgänglighet och förmåga.

timeline-image

05

Uppföljning

Efter att utvalda kandidater är tillsatta följer vi upp bemanningen alternativt anställningen för att kvalitetssäkra att den uppsatta målbilden uppnås.